photobox uk flag

Inserts of safety bags

 1. We produce special customized inserts profiles protected the products in safety suitcases
 2. We use positive or negative mould to have smooth or rough surface
 3. Suitable for producers of i.e. drills, grinders, saws (hand tools and all other final products)
 4. Various materials: PS, ABS, ABS covered with TPU, HDPE
cs flag

Vnitřky pracovních kufříků

 1. Vyrábíme speciální vložky na zakázku, profily chránící produkty v bezpečnostních kufrech
 2. Používáme pozitivní nebo negativní formy k dosažení hladkého a nebo hrubého povrchu
 3. Vhodné pro výrobce např. vrtaček, brusek, pil (ručního nářadí a všech ostatních finálních výrobků)
 4. Různé materiály: PS, ABS, ABS pokrytý TPU, HDPE
de flag

Koffereinsätze

 1. Wir fertigen kundenspezifische Sondereinsätze in spezielle Transportkoffer
 2. Wir verwenden positiver oder negativer Form, um glatte oder raue Oberfläche haben
 3. Geeignet für Hersteller von d.h Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen (Handwerkzeuge und alle anderen Endprodukte)
 4. Verschiedene Materialien: PS, ABS, ABS mit TPU beschichtet, HDPE
ru flag

Защитные вставки

 1. Мы производим специальные индивидуальные вставки профилей, защищающих изделия в безопасном боксе
 2. Мы используем позитивную или негативную прессформу имеющую гладкую или шероховатую поверхность
 3. Подходит для производителей ручных инструментов (например: дрели, болгарки, пилы) или других изделий
 4. Различные материалы: PS, ABS, ABS, покрытые TPU, HDPE

<< back   |   home   |   next >>

© Copyright, All rights reserved | Design by Miloš Brandt | valid html5